Cách vẽ Anpanman

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1. Hướng dẫn cách vẽ nhân vật Anpanman đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay dayve.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ nhân vật Anpanman đơn giản và đẹp nhé!

Bắt đầu thôi!

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình tròn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi tay của Anpanman

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ thân hình Anpanman

Bước 4 :

Cùng vẽ đôi chân nào

Bước 5 :

Không thể thiếu trang phục của Anpanman

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ khuôn mặt Anpanman

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu bức tranh thật đẹp nhé

2. Hướng dẫn vẽ dễ dàng : nhân vật Anpanman

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình tròn

Bước 2 :

Sau đó , hãy vẽ đôi tay của Anpanman

Bước 3 :

Cùng vẽ trang phục Anpanman nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ khuôn mặt

Bước 5 :

Tiếp tục vẽ mắt và miệng nhé

Bước 6 :

Cuối cùng , bạn tô màu bức tranh Anpanman nhé

3.Hướng dẫn cách vẽ nhân vật Anpanman đơn giản

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình tròn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi tay

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ thân hình Anpanman

Bước 4 :

Cùng vẽ đôi chân và đôi giày nào

Bước 5 :

Không thể thiếu trang phục Anpanman

Bước 6 :

Không thể thiếu khuôn mặt Anpanman

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

4.Hướng dẫn cách vẽ Anpanman chi tiết từng bước cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình tròn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi tay nhé

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ quần áo của Anpanman

Bước 4 :

Không thể thiếu đôi chân và đôi giày

Bước 5 :

Cùng vẽ trang phục Anpanman nào

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn hãy vẽ khuôn mặt

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn tô màu bức tranh thật đẹp nhé

5.Hướng dẫn vẽ nhân vật Anpanman đang bước đi

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình tròn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi tay

Bước 3 :

Cùng vẽ trang phục của Anpanman nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ đôi chân nhé

Bước 5 :

Không thể thiếu tà áo phía sau

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ khuôn mặt của Anpanman

Bước 7 :

Cuối cùng , hãy tô màu bức tranh thật đẹp nhé

6.Hướng dẫn vẽ nhân vật Anpanman dễ thương cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình tròn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi tay nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ trang phục của Anpanman nào

Bước 4 :

Không thể thiếu đôi chân và đôi giày nhé

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ tà áo phía sau

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ khuôn mặt Anpanman

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn tô màu để hoàn thiện bức tranh nhé

Hy vọng qua bài viết hướng dẫn cách vẽ nhân vật Anpanma cho bé sẽ giúp các bạn nhỏ có được một bức tranh thật đẹp nhé!