Cách vẽ Bò Tây Tạng

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1.Hướng dẫn cách vẽ chú bò Tây Tạng đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay, dayve.vn sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ chú bò Tây Tạng đơn giản

Bước 1: Bạn hãy vẽ phần đầu của chú bó Tây Tạng này nhé

Bước 2: Vẽ thêm hai cái tai

Bước 3: Tiếp đến , hãy vẽ mắt , mũi và miệng cho chú bò Tây Tạng này nhé

Bước 4: Vẽ bộ lông dày trên thân hình của chú bò tây tạng

Bước 5: Vẽ thêm 4 cái chân

Bước 6: Đừng quên vẽ thêm hai cái sừng to của chú bò tây tạng nhé

Bước 7: Vẽ thêm những chi tiết nhỏ trên bộ lông của chú bò Tây tạng nhé

Bước 8: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

2.Hướng dẫn cách vẽ chú bò Tây Tạng đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu của chú bò tây tạng

Bước 2: Vẽ cặp sừng và đôi tai cho chú bò nhé

Bước 3: Vẽ mắt , mũi và miệng cho nó nhé

Bước 4: Vẽ phần lưng cho chú bò Tây tạng

Bước 5: Vẽ thêm những đôi chân và cả cái bụng của nó

Bước 6: Đừng quên vẽ cái đuôi cho con bò nhé

Bước 7: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

3.Hướng dẫn cách vẽ chú bò Tây Tạng đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu cho chú bò tây tạng này nhé

Bước 2: Tiếp theo , vẽ thêm cặp sừng cho nó

Bước 3: Vẽ hai cái tai ở dưới cái sừng

Bước 4: Vẽ cái đầu cho chú bò tây tạng này nhé

Bước 5: Vẽ thân hình của chú bò này nhé

Bước 6: Lần lượt vẽ hai chân sau và hai chân trước

Bước 7: Đừng quên vẽ cái đuôi nhé

Bước 8: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

4.Hướng dẫn cách vẽ chú bò Tây Tạng đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ phần đầu cho chú bò Tây tạng này nhé

Bước 2: Vẽ thêm cặp sừng của nó

Bước 3: Vẽ thêm khuôn mặt của chú bò này nhé

Bước 4: Vẽ mắt , mũi và miệng cho nó nhé

Bước 5: Vẽ hai cái tai cho chú bò tây tạng

Bước 6: Vẽ thân hình to lớn của chú bò nhé

Bước 7: Vẽ cho chú bò Tây Tạng những cái chân nhé

Bước 8: Vẽ cho chú bò một cái đuôi nhé

Bước 9: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

5.Hướng dẫn cách vẽ chú bò Tây Tạng đơn giản và đẹp cho bé

5

Bước 1: Bạn hãy vẽ phần đầu của chú bò Tây Tạng này nhé

Bước 2: Vẽ thêm hai cái sừng

Bước 3: Vẽ khuôn mặt của chú bò Tây Tạng này nhé

Bước 4: Vẽ thêm hai cái tai

Bước 5: Vẽ thêm mắt , mũi và miệng cho chú bò nhé

Bước 6: Vẽ thân hình to lớn của bò Tây Tạng

Bước 7: Vẽ lần lượt hai chân trước và hai chân sau của chú bò nhé

Bước 8: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

6.Hướng dẫn cách vẽ chú bò Tây Tạng đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu của chú bò

Bước 2: Vẽ thêm hai cái sừng và đôi tai nhé

Bước 3: Vẽ phần khuôn mặt cho chú bò

Bước 4: Vẽ thêm mắt , mũi và miệng cho chú bò nhé

Bước 5: Vẽ phần thân hình to lớn của chú bò

Bước 6: Hãy vẽ bốn cái chân cho chú bò này nhé

Bước 7: Đừng quên vẽ cái đuôi

Bước 8: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

Hy vọng qua bài hướng dẫn cách vẽ chú bò Tây Tạng đơn giản cho bé, sẽ giúp bạn có một bức tranh thật đẹp