Cách vẽ cầu vồng

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1. Hướng dẫn vẽ cầu vồng đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay, dayve.vn sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ cầu vồng thật đẹp và đơn giản

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ hai đám mấy

Bước 2: Tiếp đến ,hãy vẽ một vệt cầu vồng từ hai đám mây

Bước 3: Hãy cùng tô màu cho bức tranh nhé

2. Hướng dẫn vẽ cầu vồng

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ ba đám mấy

Bước 2: Tiếp đến ,hãy vẽ một vệt cầu vồng từ hai đám mây

Bước 3: Hãy cùng tô màu cho bức tranh nhé

3. Hướng dẫn vẽ cầu vồng

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ hai đám mấy

Bước 2: Tiếp đến ,hãy vẽ một vệt cầu vồng từ hai đám mây

Bước 3: Hãy cùng tô màu cho bức tranh nhé

4. Hướng dẫn vẽ cầu vồng

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ hai đám mấy

Bước 2: Tiếp đến ,hãy vẽ một vệt cầu vồng từ hai đám mây

Bước 3: Vẽ thêm một đám mây ở phía sau

Bước 4: Hãy cùng tô màu cho bức tranh nhé

5, Hướng dẫn vẽ cầu vồng

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ hai đám mấy

Bước 2: Tiếp đến ,hãy vẽ một vệt cầu vồng từ hai đám mây

Bước 3: Vẽ thêm đám mây ở phía sau

Bước 4: Vẽ thêm những ngôi sao nhé

Bước 5: Hãy cùng tô màu cho bức tranh nhé

6. Hướng dẫn vẽ cầu vồng

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ hai đám mấy

Bước 2: Tiếp đến ,hãy vẽ một vệt cầu vồng từ hai đám mây

Bước 3: Hãy cùng tô màu cho bức tranh nhé

Hy vọng, qua bài hướng dẫn cách vẽ cầu vồng đơn giản và thật đẹp cho bé, sẽ giúp bạn hoàn thành bức tranh thật ý nghĩa