Cách vẽ chim ruồi

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1. Hướng dẫn cách vẽ chim ruồi đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay dayve.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ chim ruồi đơn giản và dễ thương nhé!

Bắt đầu thôi!

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ bạn vẽ đầu và mỏ chú chim

Bước 2 :

Không thể thiếu đôi cánh nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ thân hình chim ruồi nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ chiếc đuôi nhé

Bước 5 :

Sau đó , bạn vẽ vuốt chú chim

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đôi mắt hình tròn

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

2. Hướng dẫn vẽ dễ dàng : chim ruồi

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ chiếc mỏ của chú chim

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ chiếc đầu nhé

Bước 3 :

Không thể thiếu đôi cánh

Bước 4 :

Cùng vẽ chiếc đuôi và thân hình nào

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ mắt hình tròn

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn hãy hoàn thiện chi tiết trên chim ruồi

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để có bức tranh thật đẹp nhé

3. Hướng dẫn cách vẽ chim ruồi đang bay cực đẹp

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ chiếc mỏ

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đầu chú chim

Bước 3 :

Cùng vẽ đôi cánh nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ thân hình chim ruồi nhé

Bước 5 :

Không thể thiếu chiếc đuôi nhé

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đôi mắt hình tròn

Bước 7 :

Hãy hoàn thiện bộ lông chim ruồi

Bước 8 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu bức tranh nhé

4. Hướng dẫn cách vẽ chim ruồi đơn giản dễ thương

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mỏ của chim ruồi

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ chiếc đầu chú chim

Bước 3 :

Không thể thiếu đôi cánh nhé

Bước 4 :

Cùng vẽ thân hình chú chim nào

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ chiếc đuôi nhé

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ mắt và đường kẻ trên chú chim

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

5. Hướng dẫn cách vẽ chim ruồi chi tiết từng bước cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ đầu và mỏ của chim ruồi

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi cánh nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ thân hình chú chim nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ chiếc đuôi nhé

Bước 5 :

Hãy vẽ mắt hình tròn

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ chi tiết trên chim ruồi

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh nhé

6. Hướng dẫn cách vẽ chim ruồi đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mỏ chú chim nhé

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đầu của chim ruồi

Bước 3 :

Cùng vẽ thân hình nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ chiếc đuôi nhé

Bước 5 :

Không thể thiếu đôi cánh của chim ruồi

Bước 6 :

Bạn hãy vẽ đôi mắt hình tròn nhé

Bước 7 :

Tiếp theo , bạn hãy hoàn thiện chi tiết trên chim ruồi

Bước 8 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để có bức tranh thật đẹp nhé

Hy vọng qua bài viết hướng dẫn cách vẽ chim ruồi đơn giản và đẹp cho bé sẽ giúp các bạn nhỏ có được một bức tranh thật đẹp nhé!