Cách vẽ hải cẩu

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1. Hướng dẫn cách vẽ hải cẩu đẹp và đơn giản cho bé

Xin chào!

Hôm nay dayve.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ hải cẩu đẹp và đơn giản nhé!

Bắt đầu thôi!

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mũi và miệng hải cẩu

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ khuôn mặt nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ đôi mắt nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ thân hình và chân của hải cẩu

Bước 5 :

Không thể thiếu bụng hải cẩu và đường kẻ nhé

Bước 6 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

2. Hướng dẫn vẽ dễ dàng : Hải cẩu

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mũi

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ râu và miệng của hải cẩu

Bước 3 :

Cùng vẽ đôi mắt nào

Bước 4 :

Không thể thiếu thân hình hải cẩu nhé

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ 2 chân của hải cẩu

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đuôi nhé

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn tô màu bức tranh hải cẩu nhé

3.Hướng dẫn cách vẽ con hải cẩu đơn giản

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mắt , mũi và miệng

Bước 2 :

Sau đó , hãy vẽ thân hình của hải cẩu

Bước 3 :

Cùng vẽ đôi chân nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ phần thân sau của hải cẩu

Bước 5 :

Tiếp theo , bạn vẽ đuôi hải cẩu nhé

Bước 6 :

Bạn hãy vẽ đường kẻ trên thân hải cẩu

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

4.Hướng dẫn cách vẽ hải cẩu chi tiết từng bước cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mũi của hải cẩu

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ râu và miệng nhé

Bước 3 :

Tiếp tục hoàn thiện khuôn mặt của hải cẩu

Bước 4 :

Không thể thiếu thân hình nhé

Bước 5 :

Cùng vẽ đôi chân nào

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đuôi hải cẩu nhé

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để có bức tranh thật đẹp

5. Hướng dẫn cách vẽ hải cẩu đang vui vẻ

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ khuôn mặt

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ miệng và răng hải cẩu

Bước 3 :

Không thể thiếu thân hình nhé

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ đôi chân của hải cẩu

Bước 5 :

Cùng vẽ đuôi nào

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn hãy hoàn thiện khuôn mặt

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu bức tranh hải cẩu thật đẹp nhé

6. Hướng dẫn vẽ hải cẩu dễ thương cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình tròn làm mũi hải cẩu

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ miệng

Bước 3 :

Không thể thiếu đôi mắt dễ thương nhé

Bước 4 :

Cùng vẽ khuôn mặt nào

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ thân hình hải cẩu nhé

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đôi chân hải cẩu

Bước 7 :

Hãy vẽ đuôi của hải cẩu nào

Bước 8 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để bức tranh trông thật đẹp nhé

Hy vọng qua bài viết hướng dẫn cách vẽ con hải cẩu cho bé sẽ giúp các bạn nhỏ có được một bức tranh thật đẹp nhé!