Cách vẽ Pokemon Gara Gara

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

Hướng dẫn vẽ Pokemon Gara Gara

Bước 1: đầu tiên bạn vẽ phần đầu như hương dẫn bằng những nét cong.

Bước 2: tiếp theo vẽ thêm hai chiếc sừng nhỏ.

Bước 3: sau đó bạn vẽ tiếp mắt và mũi nhé.

Bước 4: tiếp theo là hai cái tay

Bước 5: bạn hãy vẽ tiếp phần bụng và chân cho Gara gara

Bước 6: cuối cùng là thêm chi tiếc đuôi và vẽ thêm một chiếc gậy cho bạn ấy là xong rồi.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bức tranh vẽ pokemon gara gara rồi.