Cách vẽ Pokemon Jukain

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

Hướng dẫn vẽ pokemon Jukain

Bước 1: đầu tiên chúng ta hãy phát họa phần đầu trước nhé

Bước 2: sau đó là vẽ thêm mắt

Bước 3: tiếp đó là hai cánh tay của Jukain

Bước 4: sau đó là vẽ tiếp phần thân và hai chân của Jukain

Bước 5: chúng ta không thể bỏ qua các chi tiết ở bụng của Jukain đâu nhé

Bước 6: cuối cùng là chiếc đuôi đầy gai nữa là đã hoàn thành rồi.

Chúng ta đã hoàn thành bức tranh vẽ Pokemon Jukain