Cách vẽ Pokemon Thôi Miên

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

Hướng dẫn vẽ pokemon thôi miên

Bước 1: vẽ hai cái tay đầu tiên

Bước 2: tiếp tục vẽ phần đầu

Bước 3: sau đó đến mắt và mũi to

Bước 4: tiếp theo là vẽ một chiếc yếm ở cổ

Bước 5: sau đó bạn vẽ hai cánh tay nhé

Bước 6: tiếp theo là đến thân và chân nữa

Bước 7: cuối cùng là chiếc vòng thôi miên là hoàn thành

Chúng ta đã hoàn thành bức tranh Pokemon Thôi Miên