Cách vẽ Pokemon Togepi

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

Hướng dẫn vẽ pokemon Togepi

Bước 1: đầu tiên bạn hãy vẽ mắt và miệng trước nhé

Bước 2: tiếp theo là vẽ những chiếc gai nhọn trên đầu

Bước 3: sau đó hãy vẽ phần thân tròn cho Togepi

Bước 4: tiếp theo bạn vẽ hai tay

Bước 5: đừng quên hai cái chân nữa nhé

Bước 6: cuối cùng bạn hãy trang trí cho phần thân Togepi

Chúng ta đã hoàn thành bức tranh vẽ Pokemon Togepi