Cách vẽ Tuần Lộc

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1.Hướng dẫn cách vẽ một con Tuần Lộc đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay, dayve.vn sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ tuần lộc đơn giản

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu của tuần lộc nhé

Bước 2: Tiếp theo, vẽ thêm cặp sừng cho nó

Bước 3: Không thể thiếu đó là đôi tai của tuần lộc

Bước 4: Hãy cùng vẽ thân hình cân đối của chú tuần lộc này nhé

Bước 5: Vẽ chân cho nó nhé

Bước 6: Đừng quên vẽ cái đuôi cho chú tuần lộc này nhé

Bước 7: Vẽ mắt , mũi và miệng cho nó nhé

Bước 8: Vẽ thêm những chi tiết trên chú tuần lộc này nhé

Bước 9: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn

2.Hướng dẫn cách vẽ một con Tuần Lộc nhỏ đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu cho chú tuần lộc này nhé

Bước 2: Tiếp theo , hãy vẽ cặp sừng và đôi tai cho nó

Bước 3: Hãy vẽ cho chú tuần lộc một cái cổ dài

Bước 4: Vẽ thêm cái vòng cổ cho tuần lộc

Bước 5: Bạn hãy vẽ thân hình cho nó

Bước 6: Vẽ cho chú tuần lộc những chiếc chân dài

Bước 7: Đừng quên vẽ cái đuôi cho nó nhé

Bước 8: Vẽ thêm mắt ,mũi và miệng cho chú tuần lộc

Bước 9: Vẽ bộ móng cho chú tuần lộc nữa nhé

Bước 10: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

3.Hướng dẫn cách vẽ một con Tuần Lộc dễ thương và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ cái đầu cho chú tuần lộc này nhé

Bước 2: Vẽ cặp sừng và đôi tai

Bước 3: Vẽ thân hình của chú tuần lộc này nhé

Bước 4: Vẽ chân cho nó nhé

Bước 5: Vẽ thêm cái đuôi cho tuần lộc

Bước 6: Vẽ khuôn mặt dễ thương cho nó nhé

Bước 7: Đừng quên vẽ bộ móng của tuần lộc nhé

Bước 8: Tô màu để hoàn thiện bức tranh nhé

4.Hướng dẫn cách vẽ một con Tuần Lộc vui vẻ và yêu đời cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cái mũi của chú tuần lộc

Bước 2: Vẽ khuôn mặt của tuần lộc

Bước 3: Vẽ miệng và mắt cho nó nhé

Bước 4: Vẽ đôi tai và cặp sừng cho cậu ấy

Bước 5: Vẽ cái cổ và cái vòng cổ

Bước 6: Vẽ thân hình cho chú tuần lộc này nhé

Bước 7: Vẽ chân cho chú tuần lộc nhé

Bước 8: vẽ bộ móng cho chú tuần lộc nhé

Bước 9: Đừng quên vẽ cái đuôi

Bước 10: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

5.Hướng dẫn cách vẽ một con Tuần Lộc nhỏ và dễ thương

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ cái mũi cho chú tuần lộc

Bước 2: Tiếp đó , hãy vẽ cái đầu

Bước 3: Vẽ cặp sừng và đôi tai nhé

Bước 4: Vẽ phần cổ và thân hình cho chú tuần lộc

Bước 5: Vẽ chân cho chú tuần lộc nhé

Bước 6: Đừng quên vẽ cái đuôi nhé

Bước 7: Vẽ thêm một đôi mắt to và tròn

Bước 8: Vẽ những cái đốm ở trên thân hình chú tuần lộc

Bước 9: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

6.Hướng dẫn cách vẽ một con Tuần Lộc đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ một cái mũi to cho chú tuần lộc

Bước 2: Vẽ cái đầu cho nó

Bước 3: Vẽ sừng và tai

Bước 4: Vẽ một cái vòng cổ cho chú tuần lộc

Bước 5: Vẽ thân hình của nó

Bước 6: Vẽ thêm những cái chân cho chú tuần lộc nhé

Bước 7: Đừng quên vẽ cái đuôi nhé

Bước 8: Vẽ thêm mắt và miệng cho tuần lộc

Bước 9: Tô màu cho chú tuần lộc này nhé

Hy vọng qua bài hướng dẫn cách vẽ tuần lộc đơn giản cho bé, sẽ giúp bạn có một bức tranh thật đẹp