Enderman

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1. Hướng dẫn cách vẽ nhân vật Enderman đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay dayve.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ nhân vật Enderman đơn giản và đẹp nhé!

Bắt đầu thôi!

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình vuông

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ thân hình Enderman

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ mắt hình chữ nhật

Bước 4 :

Cùng vẽ đường vân trên Enderman

Bước 5 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu bức tranh thật đẹp nhé

2. Hướng dẫn vẽ dễ dàng : Enderman

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ hình vuông

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ mắt hình chữ nhật

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ thân hình Enderman

Bước 4 :

Cùng vẽ chân và tay nào

Bước 5 :

Tiếp theo , bạn vẽ đường vân trên Enderman

Bước 6 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

3. Hướng dẫn cách vẽ nhân vật Enderman đơn giản

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ khối hình vuông

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi mắt hình chữ nhật

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ cổ và thân hình Enderman

Bước 4 :

Cùng vẽ đôi tay đang cầm hình hộp

Bước 5 :

Không thể thiếu đôi chân nhé

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đường vân trên Enderman

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu bức tranh nhé

4. Hướng dẫn vẽ Enderman chi tiết từng bước cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ khối lập phương

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ thân hình Enderman

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ đôi tay nhé

Bước 4 :

Cùng vẽ đôi chân nào

Bước 5 :

Không thể thiếu đôi mắt

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đường vân trên Enderman

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

5. Hướng dẫn cách vẽ Enderman siêu ngầu

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ khối lập phương

Bước 2 :

Sau đó , bạn hãy vẽ thân hình Enderman

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ tay và chân nhé

Bước 4 :

Cùng vẽ mắt Enderman nào

Bước 5 :

Tiếp theo , bạn vẽ đường vân trên Enderman

Bước 6 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

6. Hướng dẫn cách vẽ Enderman đáng yêu cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ đầu Enderman

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi tay đang cầm khối lập phương

Bước 3 :

Không thể thiếu thân hình Enderman

Bước 4 :

Cùng vẽ đôi chân nào

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ đôi mắt nhé

Bước 6 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu bức tranh thật đẹp nhé

Hy vọng qua bài viết hướng dẫn cách vẽ nhân vật Enderman cho bé sẽ giúp các bạn nhỏ có được một bức tranh thật đẹp nhé!