Cách vẽ Bugs Bunny

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1.Hướng dẫn vẽ nhân vật Bugs Bunny tinh nghịch cho bé

Xin chào!

Hôm nay, dayve.vn sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ chú thỏ Bugs Bunny

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ khuôn mặt của chú thỏ Bugs Bunny

Bước 2: Vẽ mũi và miệng nhé

Bước 3: Vẽ đôi mắt cho nó

Bước 4: Vẽ thêm đôi tai cho chú thỏ nhé

Bước 5: Vẽ hai cái tay

Bước 6: Vẽ thân hình của Bugs Bunny

Bước 7: Vẽ thêm hai cái chân

Bước 8: Đừng quên vẽ cái đuôi nhé

Bước 9: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

2.Hướng dẫn vẽ nhân vật Bugs Bunny đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ khuôn mặt của chú thỏ Bugs Bunny

Bước 2: Vẽ đôi mắt cho nó

Bước 3: Vẽ mũi và miệng nhé

Bước 4: Vẽ thêm bộ râu cho Bugs Bunny nhé

Bước 5: Vẽ cái đầu cho cậu ấy nhé

Bước 6: Vẽ thêm đôi tai cho chú thỏ nhé

Bước 7: Vẽ cái cổ dài

Bước 8: Vẽ hai cái tay

Bước 9: Vẽ thân hình của Bugs Bunny

Bước 10: Vẽ thêm hai cái chân

Bước 11: Đừng quên vẽ cái đuôi nhé

Bước 12: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

3.Hướng dẫn vẽ nhân vật Bugs Bunny đang ăn cà rốt cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ khuôn mặt của chú thỏ Bugs Bunny

Bước 2: Vẽ mắt ,mũi và miệng cho nó

Bước 3: Vẽ thêm bộ râu cho Bugs Bunny nhé

Bước 4: Vẽ cái đầu cho cậu ấy nhé

Bước 5: Vẽ thêm đôi tai cho chú thỏ nhé

Bước 6: Vẽ cái cổ dài

Bước 7: Vẽ hai cái tay đang cầm củ cà rốt

Bước 8: Vẽ thân hình của Bugs Bunny

Bước 9: Vẽ thêm hai cái chân

Bước 10: Đừng quên vẽ cái đuôi nhé

Bước 11: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

4.Hướng dẫn vẽ nhân vật Bugs Bunny đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ khuôn mặt của chú thỏ Bugs Bunny

Bước 2: Vẽ đôi mắt, mũi và miệng cho nó

Bước 3: Vẽ thêm bộ râu cho Bugs Bunny nhé

Bước 4: Vẽ cái đầu cho cậu ấy nhé

Bước 5: Vẽ thêm đôi tai cho chú thỏ nhé

Bước 6: Vẽ hai cái tay

Bước 7: Vẽ thân hình của Bugs Bunny

Bước 8: Vẽ thêm hai cái chân

Bước 9: Đừng quên vẽ cái đuôi nhé

Bước 10: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

5.Hướng dẫn vẽ nhân vật Bugs Bunny đang nằm và ăn cà cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ khuôn mặt của chú thỏ Bugs Bunny

Bước 2: Vẽ đôi mắt cho nó

Bước 3: Vẽ mũi và miệng nhé

Bước 4: Vẽ thêm bộ râu cho Bugs Bunny

Bước 5: Vẽ thêm đôi tai cho chú thỏ nhé

Bước 6: Vẽ cái cổ dài

Bước 7: Vẽ cái tay đang đỡ cái đầu của chú thỏ bugs bunny

Bước 8: Vẽ thân hình của chú thỏ

Bước 9: Bạn hãy vẽ cái tay còn lại đang cầm củ cà rốt

Bước 10: Vẽ thêm hai cái chân và một cái đuôi

Bước 11: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

6.Hướng dẫn vẽ nhân vật Bugs Bunny đang chạy cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ khuôn mặt của chú thỏ Bugs Bunny

Bước 2: Vẽ đôi mắt cho nó

Bước 3: Vẽ mũi và miệng nhé

Bước 4: Vẽ thêm bộ râu cho Bugs Bunny nhé

Bước 5: Vẽ cái đầu cho cậu ấy nhé

Bước 6: Vẽ thêm đôi tai cho chú thỏ nhé

Bước 7: Vẽ thân hình của Bugs Bunny

Bước 8: Vẽ hai cái tay

Bước 9: Vẽ cái đuôi cho chú thỏ này nhé

Bước 10: Vẽ thêm hai cái chân

Bước 11: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

Hy vọng, qua bài hướng dẫn cách vẽ chú thỏ Bugs Bunny , sẽ giúp bạn hoàn thành được bức tranh thật đẹp