Cách vẽ một Khẩu Súng

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1.Cách vẽ một khẩu súng Barrett đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay, dayve.vn sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ Khẩu Súng đơn giản

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ phần thân của cây súng

Bước 2: Tiếp đến , bạn hãy vẽ thêm cái nòng súng

Bước 3: Vẽ cho khẩu súng một cái nòng giảm giật

Bước 4: Vẽ phần báng súng cho khẩu súng barrett này nhé

Bước 5: Không thể thiếu được đó là phần tay cầm của súng

Bước 6: Vẽ phần hộp đạn

Bước 7: Đừng quên vẽ cái ống nhòm cho khẩu súng ngắm này nhé

Bước 8: Vẽ thêm một cái giá đỡ súng

Bước 9: Vẽ cho khẩu súng những chi tiết nhỏ nữa nhé

Bước 10: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

2.Cách vẽ một khẩu súng AWM đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ phần thân cây súng

Bước 2: Tiếp đến, hãy vẽ phần tay cầm cho khẩu súng

Bước 3: Vẽ phần nòng súng

Bước 4: Tiếp đến , vẽ thêm một cái ống giảm thanh

Bước 5: Bạn hãy vẽ hộp đạn của súng

Bước 6: Không thể thiếu đó là kính ngắm của súng

Bước 7: Vẽ giá đỡ súng và phần đế báng súng

Bước 8: Đừng quên tô màu cho bức tranh được đẹp hơn nhé

3.Cách vẽ một khẩu súng M14 đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ phần báng súng

Bước 2: Tiếp đến , vẽ thêm phần thân súng nhé

Bước 3: Vẽ phần tay cầm và tay cò

Bước 4: Vẽ phần ốp súng

Bước 5: Bạn hãy vẽ thêm phần nòng súng và đầu ngắm nhé

Bước 6: Đừng quên vẽ hộp tiếp đạn cho súng nhé

Bước 7: Vẽ thêm những chi tiết nhỏ trên súng nữa nhé

Bước 8: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

4.Cách vẽ một khẩu súng M416 đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Bạn hãy vẽ phần thân súng

Bước 2: Tiếp đến , vẽ thêm phần báng súng và đế báng súng

Bước 3: Vẽ thêm phần tay cầm và tay cò cho súng

Bước 4: Vẽ thêm hộp tiếp đạn cho súng nhé

Bước 5: Vẽ cái tay cầm giảm giật của cúng

Bước 6: Đừng quên vẽ phần nòng súng nhé

Bước 7: Không thể thiếu đó là phần kính ngắm ở trên súng

Bước 8: Vẽ đầu ruồi cho súng nữa nhé

Bước 9: Bạn hãy vẽ thêm những chi tiết nhỏ trên khẩu súng nữa nhé

Bước 10: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

5.Cách vẽ một khẩu súng Glock đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Đầu tiên , hãy vẽ phần ốp nòng

Bước 2: Tiếp đến , bạn hãy vẽ phần khung súng và tay cò

Bước 3: Vẽ phần tay cầm cho súng

Bước 4: Bạn hãy vẽ phần đầu nòng súng nhé

Bước 5: Vẽ cho khẩu súng đầu ruồi và một số chi tiết cho khẩu súng nhé

Bước 6: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

6.Cách vẽ một khẩu súng AK47 đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1: Đầu tiên , bạn hãy vẽ phần thân súng

Bước 2: Vẽ phần ốp lót tay

Bước 3: Vẽ phần nòng súng

Bước 4: Bạn đừng quên vẽ phần báng súng nhé

Bước 5: Vẽ tay cầm và hộp tiếp đạn

Bước 6: Vẽ thêm những chi tiết nhỏ của súng nhé

Bước 7: Tô màu để bức tranh được đẹp hơn nhé

Hy vọng qua bài hướng dẫn cách vẽ những khẩu súng đơn giản cho bé, sẽ giúp bạn có một bức tranh thật đẹp