Cách vẽ Skibidi Toilet

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1.Hướng dẫn cách vẽ Skibidi Toilet đơn giản và đẹp cho bé

Xin chào!

Hôm nay, dayve.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ Skibidi Toilet nhé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn hãy vẽ khuôn mặt và cổ của Skibidi Toilet

Bước 2 :

Tiếp theo , bạn vẽ tóc và tai nhé

Bước 3 :

Sau đó , vẽ thêm mắt , mũi và miệng trên khuôn mặt

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ thêm bồn cầu

Bước 5 :

Bạn hãy tô màu để bức tranh trông đẹp hơn nhé


Xem video của chúng tôi về cách vẽ Skibidi Toilet để biết hướng dẫn chi tiết:

2.Hướng dẫn cách vẽ Skibidi Toilet đơn giản

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn hãy vẽ khuôn mặt Skibidi Toilet

Bước 2 :

Tiếp tục vẽ tóc và tai nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ thêm mắt , mũi và miệng trên khuôn mặt

Bước 4 :

Sau đó , bạn vẽ thêm râu và cổ của Skibidi Toilet

Bước 5 :

Tiếp tục, bạn hãy vẽ bồn cầu nhé

Bước 6 :

Hãy vẽ thêm cục đựng nước phía sau bồn cầu

Bước 7 :

Cuối cùng , hãy tô màu để bức tranh trông thật đẹp


Bạn cũng có thể học cách vẽ Skibidi Toilet qua video của chúng tôi:

3. Hướng dẫn cách vẽ Skibidi Toilet đơn giản

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ khuôn mặt của Skibidi Toilet

Bước 2 :

Vẽ thêm mắt , mũi và miệng nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ tóc và tai của Skibidi Toilet nào

Bước 4 :

Tiếp tục vẽ cổ của Skibidi Toilet

Bước 5 :

Sau đó , bạn vẽ bồn cầu nhé

Bước 6 :

Cùng vẽ bình xả nước cho bồn cầu

Bước 7 :

Cuối cùng , hãy tô màu để bức tranh trông thật đẹp

Bạn cũng có thể học cách vẽ Skibidi Toilet qua video của chúng tôi:

4.Hướng dẫn vẽ Skibidi Toilet đẹp và đơn giản

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ khuôn mặt của Skibidi Toilet

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ thêm mũ và tai nhé

Bước 3 :

Tiếp tục vẽ mắt , mũi và miệng cho Skibidi Toilet

Bước 4 :

Hãy vẽ thêm bộ râu , và cổ

Bước 5 :

Cùng vẽ thêm bồn cầu nào

Bước 6 :

Bạn hãy vẽ bình xả nước cho bồn cầu nhé

Bước 7 :

Cuối cùng , hãy tô màu để bức tranh trông thật đẹp


Bạn cũng có thể học cách vẽ Skibidi Toilet qua video của chúng tôi:

5. Hướng dẫn vẽ Skibidi Toilet đẹp

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn hãy vẽ khuôn mặt

Bước 2 :

Tiếp theo , bạn vẽ thêm cổ và tai

Bước 3 :

Cùng vẽ thêm mũ cảnh sát nào

Bước 4 ;

Tiếp tục vẽ thêm mắt , mũi và miệng cho Skibidi

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ bồn cầu nhé

Bước 6 :

Sau đó , bạn vẽ thêm thùng xả nước của bồn cầu

Bước 7 :

Cuối cùng , hãy tô màu để bức tranh trông thật đẹp


Xem video của chúng tôi về cách vẽ Skibidi Toilet để biết hướng dẫn chi tiết:

6. Hướng dẫn vẽ Skibidi Toilet đơn giản và đẹp

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ khuôn mặt

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ tóc và tai của Skibidi

Bước 3 :

Cùng vẽ thêm mắt , mũi và miệng nhé

Bước 4 :

Tiếp tục vẽ cổ của Skibidi

Bước 5 :

Không thể thiếu bồn cầu , bạn hãy vẽ vào nhé

Bước 6:

Tiếp tục, vẽ bình xả nước của bồn cầu

Bước 7 :

Hãy vẽ thêm 2 hình tròn trên đầu của Skibidi

Bước 8 :

Cuối cùng , hãy tô màu để bức tranh trông thật đẹp


Xem video của chúng tôi về cách vẽ Skibidi Toilet để biết hướng dẫn chi tiết:

Hy vọng, qua bài hướng dẫn cách vẽ Skibidi Toilet đơn giản sẽ giúp bạn có một bức tranh thật đẹp!