Cách vẽ Chuồn chuồn

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1. Hướng dẫn cách vẽ con chuồn chuồn đơn giản và thật đẹp cho bé

Hôm nay, dayve.vn sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ con chuồn chuồn đơn giản và thật đẹp

Cách vẽ chuồn chuồn

Bắt đầu thôi!

Bước 1:

Đầu tiên, bạn vẽ phần đầu và thân

Bước 2:

Tiếp theo, bạn hãy vẽ phân đuôi

Bước 3:

Bạn hãy vẽ cánh

Bước 4:

Bạn hãy vẽ chân

Bước 5:

Trên cánh bạn vẽ thêm vài chi tiết

Bước 6:

Vẽ thêm các sọc trên đuôi

Bước 7:

Vậy là đã hoàn thành xong bức tranh vẽ chuồn chuồn rồi đấy

2. Hướng dẫn vẽ dễ dàng : Con chuồn chuồn

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ đầu con chuồn chuồn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi mắt

Bước 3 :

Cùng vẽ bụng và đuôi của chuồn chuồn nào

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ đôi cánh nhé

Bước 5 :

Không thể thiếu chân chuồn chuồn

Bước 6 :

Tiếp theo, bạn hãy vẽ miệng con chuồn chuồn

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

3. Hướng dẫn cách vẽ con chuồn chuồn đơn giản

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ đôi mắt và đầu của chuồn chuồn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi cánh nhé

Bước 3 :

Bạn hãy hoàn thiện đôi cánh

Bước 4 :

Cùng vẽ bụng của chuồn chuồn nào

Bước 5 :

Tiếp theo , bạn hãy vẽ đuôi

Bước 6 :

Cuối cùng , hãy tô màu để có bức tranh thật đẹp

4.Hướng dẫn cách vẽ con chuồn chuồn chi tiết từng bước cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ cái đầu

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ mắt vả miệng chuồn chuồn nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ bụng nào

Bước 4 :

Không thể thiếu chiếc đuôi nhé

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ đôi cánh

Bước 6 :

Tiếp theo , hãy vẽ 4 chân của chuồn chuồn

Bước 7 :

Cuối cùng , hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh nhé

5. Hướng dẫn cách vẽ con chuồn chuồn đang bay

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ cái đầu của chuồn chuồn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi mắt

Bước 3 :

Không thể thiếu chân của chuồn chuồn

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ bụng của chuồn chuồn

Bước 5 :

Cùng vẽ đôi cánh nào

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ chiếc đuôi nhé

Bước 7 :

Cuối cùng , hãy tô màu để có bức tranh thật đẹp nhé

6.Hướng dẫn cách vẽ con chuồn chuồn dễ thương cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ đôi mắt to tròn

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ khuôn mặt và miệng

Bước 3 :

Không thể bụng và đuôi của chuồn chuồn

Bước 4 :

Bạn hãy vẽ đường sọc trên đuôi

Bước 5 :

Cùng vẽ cánh cho chuồn chuồn nào

Bước 6 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

Hy vọng, qua bài hướng dẫn cách vẽ chuồn chuồn đơn giản và đẹp cho bé sẽ giúp bạn có một bức tranh thật đẹp