Cách vẽ con cò

Bạn có thể chọn hình ảnh yêu thích để xem hướng dẫn các bước vẽ cụ thể:

1. Hướng dẫn cách vẽ con cò đẹp và đơn giản cho bé

Xin chào!

Hôm nay dayve.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ vẽ con cò đẹp và đơn giản nhé!

Bắt đầu thôi!

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ cái đầu

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ mỏ của con cò nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ cổ và thân nào

Bước 4 :

Không thể thiếu đôi cánh nhé

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ đuôi và chân của con cò

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đôi mắt nhé

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh nhé

2. Hướng dẫn vẽ dễ dàng : Con cò

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mỏ con cò

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi mắt và cái đầu nhé

Bước 3 :

Bạn hãy vẽ cổ con cò nhé

Bước 4 :

Cùng vẽ thân hình và cánh nào

Bước 5 :

Không thể thiếu chiếc đuôi

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đôi chân của con cò

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để bức tranh trông thật đẹp nhé

3. Hướng dẫn cách vẽ vẽ con cò đơn giản

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mỏ và mắt

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đầu của con cò

Bước 3 :

Cùng vẽ cổ và thân hình con cò nào

Bước 4 :

Không thể thiếu đôi cánh

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ chiếc đuôi nhé

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ đôi chân nhé

Bước 7 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu cho bức tranh con cò thật đẹp nhé

4. Hướng dẫn cách vẽ con cò chi tiết từng bước cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mỏ của con cò

Bước 2 :

Sau đó , hãy vẽ cái đầu và mắt nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ cổ của con cò nào

Bước 4 :

Không thể thiếu cánh cò nhé

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ đôi chân của con cò

Bước 6 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để hoàn thiện bức tranh

5. Hướng dẫn cách vẽ con cò đang đội mũ

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mỏ con cò

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi mắt và cái đầu nhé

Bước 3 :

Cùng vẽ cổ và thân hình con cò nào

Bước 4 :

Không thể thiếu đôi cánh nhé

Bước 5 :

Bạn hãy vẽ đôi chân của con cò

Bước 6 :

Tiếp theo , bạn vẽ chiếc đuôi nhé

Bước 7 :

Cùng vẽ chiếc mũ ở trên đầu con cò nhé

Bước 8 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu để có bức tranh trông thật đẹp nhé

6. Hướng dẫn vẽ con cò đơn giản và đẹp cho bé

Bước 1 :

Đầu tiên , bạn vẽ mỏ của con cò

Bước 2 :

Sau đó , bạn vẽ đôi mắt và cái đầu

Bước 3 :

Không thể thiếu đôi cánh nhé

Bước 4 :

Cùng vẽ thân hình của con cò nào

Bước 5 :

Tiếp theo , bạn vẽ đôi chân dài nhé

Bước 6 :

Cuối cùng , bạn hãy tô màu bức tranh con cò nhé

Hy vọng qua bài viết hướng dẫn cách vẽ con cò đơn giản cho bé sẽ giúp các bạn nhỏ có được một bức tranh thật đẹp nhé!